BỐNG XANH I

Giá : 2.299.000 VND

 • 150 files gốc
 • 15 files photoshop
 • 15 files in 13×18 cm
 • 1 Ảnh ép gỗ Lamilate size 30 x40
 • 2 Trang phục Bống hỗ trợ cho Bé dưới 12 kg (hoặc Gia đình tự chuẩn bị).
 • 2 concept (áp dụng chụp tại nhà).
 • Không chụp ảnh Gia đình (chỉ áp dụng chụp 1 Bé)

Tất cả các gói chụp Xanh của Bống đều được đảm bảo các yếu tố sau:

–  Điểm xuất phát từ ” Vùng Xanh”
–  100% nhân viên có ” Thẻ Xanh”
–  Khử khuẩn đạo cụ, trang phục trực tiếp tại Show chụp
–  100% nhân viên bắt buộc đeo khẩu trang
–  Rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn
–  Giới hạn số lượng nhân viên, đảm bảo khoảng cách tiếp xúc
–  Khách hàng kiểm tra thân nhiệt của nhân viên trước khi vào nhà

       HOTLINE : 0989.477.925  


LIÊN HỆ ĐẶT LỊCH CHỤP

BỐNG XANH II

Giá : 2.599.000 VND

 • 200 files gốc
 • 20 files photoshop
 • 20 files in 15×21 cm
 • 1 Ảnh ép gỗ Lamilate size 50 x75
 • 3 Trang phục Bống hỗ trợ cho Bé dưới 12 kg (hoặc Gia đình tự chuẩn bị).
 • 3 concept (áp dụng chụp tại nhà).
 • Hỗ trợ chụp ảnh Gia đình (tối đa 3 – 4 người)

Tất cả các gói chụp Xanh của Bống đều được đảm bảo các yếu tố sau:

–  Điểm xuất phát từ ” Vùng Xanh”
–  100% nhân viên có ” Thẻ Xanh”
–  Khử khuẩn đạo cụ, trang phục trực tiếp tại Show chụp
–  100% nhân viên bắt buộc đeo khẩu trang
–  Rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn
–  Giới hạn số lượng nhân viên, đảm bảo khoảng cách tiếp xúc
–  Khách hàng kiểm tra thân nhiệt của nhân viên trước khi vào nhà

 HOTLINE : 0813.222.813


LIÊN HỆ ĐẶT LỊCH CHỤP